Skip to content

Precision Sport

HOST – FERMONT DELOUIS

Precision sport se youn nan pwogram spo ki koUvri tout sa kap pase nan mond spotif la. Ke se soccer, football Ameriken, basketball, tenis, voleyball etc. nou garanti w ou wap jwen bon enfomasyon chak swa nan le’ sa’a ak Fermont Delouis “L’homme le plus sexy de la ville”